Rad državnih organa za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog epidemije virusa Covid-19

Rad državnih organa za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog epidemije virusa Covid-19

Zbog epidemije virusa Covid-19 i uvedenog vanrednog stanja, Ministarstvo pravde je donelo preporuku kojom se predlaže odlaganje svih ročišta, osim onih čije je održavanje hitno.

Odlukom Visokog Saveta Sudstva je utvrđeno koji predmeti su hitni:

1. Krivična materija

• u kojima se određuje pritvor ili je pritvor zatražen;
• za krivična dela iz čl. 235, 245 i 249 Krivičnog zakonika;
• za maloletne učinioce krivičnih dela ili u kojima je maloletnik oštećeni u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode iz glave XVIII Krivičnog zakonika;
• koji se odnose na nasilje u porodici;
• u kojima preti opasnost od nastupanja zastarelosti;
• za krivična dela učinjena tokom vanrednog stanja ili u vezi sa istim.

2. Građanskopravna materija

• u kojima se odlučuje o privremenim merama (određivanje, produženje ili ukidanje);
• u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici;
• u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja;
• u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije;
• izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima;

Uvid u spise predmeta je ograničen samo na one predmeta čija će se ročišta održati. Izdavanje uverenja je takođe ograničeno – stranka mora da dokaže da je izdavanje istog neophodno.

Sve javnobeležničke kancelarije u Srbiji rade u režimu skraćenog radnog vremena, od 9 do 15 sati, u skladu sa novim preporukama Ministarstva pravde Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja zbog epidemiloške situacije u zemlji. Javnim beležnicima je takođe savetovano da odlože sva ročišta koja se odnose na sastavljanje smrtovnice, raspravljanje zaostavštine i ostale vanparnične postupke čije sprovođenje im je povereno, a koja uključuju direktan kontakt sa strankama, kao i da odlože sva već zakazana ročišta.

Ministarstvo je preporučilo Komori javnih izvršitelja da, između ostalog, izda uputstva za odlaganje izvršnih postupaka.

Što se tiče ostalih državnih organa, šalteri državnih i lokalnih organa su zatvoreni. Nekima je omogućeno obraćanje onlajn (kroz e-portal) ili putem mejla, dok neki i dalje rade na ovoj opciji.