Privredno i poresko pravo

PRIVREDNO PRAVO | STEČAJNO PRAVO | PORESKO PRAVO

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijsko i trgovinsko pravo

Kompanijsko pravo kao oblast prava reguliše pravni položaj kompanija odnosno privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Trgovinsko pravo obuhvata pravila kojima se regulišu međusobni ugovorni odnosi privrednih subjekata.

Pružanje pravne pomoći u okviru privrednog prava podrazumeva usluge kontinuiranog savetovanja domaćih i stranih privrednih subjekata u pravnim i poreskim aspektima poslovanja.

Iz oblasti privrednog prava pružamo sledeće usluge:

• Savetovanje o pokretanju sopstvene firme - business start-up - od nalaženja prostora, registracije firme, nacrta svih potrebnih dokumenata, uspostavljanje saradnje sa kvalifikovanim i povoljnim knjigovodstvenim biroom

• Savetovanje o formi poslovanja u pravnom, poreskom i registracionom smislu (paušalno oporezivani, knjigovodstveni ili PDV obveznik)

• Pripremanje dokumentacije potrebne za registraciju u APR i druge register

• Sastavljanje dokumentacije (osnivački akt, strano ulaganje, statut, odluke) i sprovođenje promena u registrima APR-a

• Sve vrste promena: povećanje i smanjenje osnivačkog kapitala, promena sedišta, imenovanje zastupnika sa i bez ograničenja ovlašćenja

• Statusne promene: spajanje i podela privrednih društava, promena organizovanja iz AD u DOO, iz preduzetnika u DOO

• Sticanje udela u privrednim drušvima

• Pravno savetovanje u vezi vlasničkih i upravljačkih prava u privrednim društvima

• Sprovođenje dobrovoljne likvidacije ili stečaja društva

• Pravno savetovanje u vezi svih pravnih poslova privrednih društava

• Sastavljanje tužbi i svih vrste podnesaka iz područja privrednog prava

• Zastupanje privrednih društava pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije

• Izrada redovnih i vanrednih pravnih lekova u sudskim postupcima

• Izrada dokumentacije i preduzimanje svih ostalih pravnih radnji iz područja privrednog prava

• Izrada svih vrsta ugovora

STEČAJNO PRAVO

Stečajno pravo reguliše uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima u smislu bankrotstva ili reorganizacije. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Iz oblasti stečajnog prava pružamo sledeće usluge:

• Zastupanje u postupku pokretanja stečaja nad dužnikom u ime poverioca ili samog dužnika

• Savetovanje u vezi otvaranja stečaja

• Prijavljivanje potraživanja u stečaju

• Zastupanje na ročištima za ispitivanje potraživanja i i razmatranje planova reorganizacije

• Učestvovanje u radu odbora poverilaca

• Zastupanje u postupku zbog osporenog potraživanja

PORESKO PRAVO

Poresko pravo kao oblast prava reguliše poreze koji predstavljaju osnovni izvor finansiranja budžeta i instrument za realizaciju propisanih nadležnosti države i njenih jedinica, od čijeg ubiranja direktno zavisi funkcionisanje države. Poreski sistem Republike Srbije je podložan čestim izmenama i reformama, što predstavlja pravi izazov kako za finansijske institucije tako i za privredne subjekte, posebno imajući u vidu aktivno sprovođenje mnogobrojnih radnji na unapređenju efikasnosti Poreske uprave u otkrivanju nepoštovanja poreskih propisa i naplati utvrđenih poreskih obaveza u cilju smanjenja deficita budžeta Republike Srbije. Stoga planiranje poreskih obaveza i upravljanje poreskim rizicima koji prate poslovanje postaje sve složenije.

Advokatska kancelarija Antić ima proaktivan pristup ovoj grani prava, prateći najnovije stavove zauzete u praksi nadležnih institucija. U mogućnosti smo da klijentu pružimo poreske savete u cilju optimizacije poslovanja, ostvarivanja poreskih ušteda, te izbegavanja sporova sa poreskim organima i zahtevnom administracijom koji obično nastaju usled čestih izmena i različitog tumačenja poreskih propisa.

Iz oblasti poreskog prava pružamo sledeće usluge:

• Poresko planiranje

• Savetovanje u vezi sa poslovanjem i zaključenjem ugovora sa posebnim osvrtom na poreske aspekte

• Sastav i podnošenje različitih vrsta poreskih prijava, sastav žalbi i drugih pravnih lekova

• Poresko savetovanje za fizička i pravna lica

• Poreski tretman primanja zaposlenih i poreska optimizacija poslovanja

• Poreski aspekti restruktuiranja i transformacija privrednih subjekata

• Poreski tretman stranih investicija

• Podršku u poreskim kontrolama

• Zastupanje pred poreskim organima u poreskom postupku i sudovima

• Poresko savetovanje u vezi sa svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama