Prava stranaca

Svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije smatra se strancem odnosno stranim državljaninom u pogledu pravnog poretka Republike Srbije.

Iako su strani državljani u većini prava izjednačeni sa domaćim državljavnima, ipak postoje određene razlike u njihovom pravnom položaju.

Ako ste strani državljanin ili strani rezident, možemo da Vam pomognemo da u svim pitanjima koja se tiču Vaših privatnih i poslovnih pravnih potreba u Srbiji, od pitanja imigracije, radnih dozvola, odobrenja za boravak, nekretnina, personalnog statusa, započinjanja poslovne delatnosti, sve do rešavanja sporova i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka.

Advokatska kancelarija Antić zastupa veliki broj fizičkih lica povodom raznih pravnih pitanja – od imigracije, boravišne dozvole, državljanstva, radnih dozvola, priznanja ili zaključenja braka, do nasledstva i poslova koji se tiču nepokretnosti. U okviru pružanja pravne pomoći pomažemo fizičkim i pravnim licima u sporovima sa međunarodnim elementom, koji iniciraju veliki broj specifičnih pravnih pitanja: pitanje sudske nadležnosti (na primer, u kojoj državi ili državama može da se podnese tužba), pitanja izbora nadležnog foruma (na primer, u kojoj državi bi bilo najbolje pokrenuti postupak), kao i pitanje izvršenja (na primer, da li sudska odluka može biti priznata i izvršena u drugoj državi).

U okviru ove oblasti rada pružamo sledeće usluge:

• Pribavljanje odobrenja za privremeni boravak po osnovu zapošljavanja, po osnovu školovanja, po osnovu studiranja, po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata, po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse, po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti, po osnovu obavljanja verske službe, po osnovu lečenja ili nege, po osnovu vlasništva nad nepokretnošću, po osnovu spajanja porodice ili iz humanitarnih razloga, privremeni boravak za člana porodice stranca kome je odobren azil, privremeni boravak maloletnog lica rođenog na teritoriji Republike Srbije odobrenja za stalni boravak (stalno nastanjenje).

• Zastupanje u slučaju nezakonitog boravka i u postupku vraćanja i svih drugih prekršaja, pribavljanje putnih isprava za strance kao i isprava za dokazivanje identiteta uz regulaciju boravišta ili prebivališta stranaca.

• Pribavljanje ličnih radnih dozvola, radnih dozvola za zapošljavanje, za posebne slučajeve zapošljavanja (upućena lica, kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce, osposobljavanje i usavršavanje), samozapošljavanje.

• Naplatu novčanog potraživanja.

• U postupku kupovine ili prodaje nekretnine i svih drugih povezanih pitanja.

• U postupku nasleđivanja.

• U pitanjima koja se tiču braka (razvod braka, starateljstvo nad decom, uređenje ličnih i imovinskih odnosa i druga pitanja).

• U postupku sprovođenja strane sudske ili arbitražne odluke i odluka drugih organa strane države.